Nyt fra ECSA, FFACE and NFMD

Indenfor blot et par uger var BFM repræsenteret ved to internationale begivenheder. I begge sammenhænge diskuterede vi vigtigheden af vores rettigheder, og af at fortsat værne danske og Europæiske filmkomponister mod en type kontrakter, som vi ser fra internationale spillere.

Det første var et panel under Nordic Film Music Days, lørdag 18. februar 2023, hvor undertegnede modererede en debat kaldet “A look at Europe”. Et særdeles kompetent panel bestående af den tyske komponist Anselm Kreuzer, forpersonen for det norske instruktørforbund, Elisabeth A. Sjaastad og EU embedspolitikeren Barbara Gessler gav hver deres syn på, hvorfor det er vigtigt med den ‘Europæiske Model’, hvor komponisten beholder sine rettigheder. Dette er også en del af EU-direktivet, som er ved at blive implementeret i Danmark.
Denne implementering ser særdeles god ud, og stiller de danske filmkomponister godt, også når det gælder eventuelle krav om buy-outs.
Det var en spændende snak, og dejligt at mærke en stor respekt for komponisternes arbejde, og en forståelse for vores frustration!

Det andet event var det årlige forårsmøde i ECSA, tirsdag 21. marts. Denne gang i Bruxelles, hvor vi ikke har været siden pandemien brød ud; og det var dejligt at være tilbage i ECSAs hjemby, og mødes med alle vores kollegaer fra hele Europa.

Der er en helt altoverskyggende agenda hos vores kollegaer i FFACE komitteen, som er den for de audiovisuelle komponister, hvor jeg er forperson: Presset på vores rettigheder fra nær og fjern.

ECSA har haft succes med at få EU til at forstå det alvorlige i situationen, og med implementeringen af direktivet er vi kommet et godt stykke vej. En ting er EU, noget andet er verden udenfor. Her kan vi se, at internationale aktører forsøger at finde smuthuller igennem loven, så de stadig kan få del i vores rettighedspenge – uden at bryde loven (teknisk set).

Når det sker, er ECSA i første omgang med til at registrere det. Gennem den opsamling og deling af viden, der foregår fra kontoret i Bruxelles, bliver de erfaringer og modeller, som har vist sig at virke, implementeret hos andre komponister og i andre territorier.

I kan se alle ECSA seminarerne her 

Jeg er personligt i kontakt med Koda for at forebygge nogle af de metoder, vi ser i Europa lige i øjeblikket.

En anden vigtig dagsorden er de tvungne forlagsrettigheder.

Et studie fra Frankrig viser, at andelen af komponister der er blevet præsenteret for disse kontrakter, er steget fra cirka 50% i 2020 til 78% i 2022.

Det er selvfølgelig en praksis, vi kigger på med stor alvor, og som vi alle er enige om ikke gavner branchen.

I er, som altid, velkomne til at kontakte mig, hvis der er noget I ønsker yderligere information omkring. Under alle omstændigheder er det en stor fornøjelse at være jeres udsendte repræsentant i Europa, hvor mange gode kræfter arbejder for, at vi kan bevare det, der lovmæssigt er vores: vores rettigheder!

Jesper Hansen 

da_DKDanish