Årsmøde 2015 – referat

Mandag 7. december kl. 19.- 22.30 (allersenest)
Tribeca NV, Bygmestervej 2, 2400 NV.

Til stede Lars Hansen, Jonas Struck , Bo Andersen, Nicklas Schmidt, Frans Bak,
Sune Køter Kølster, Claudio Passilongo, Frithjof Toksvig, Rasmus Bosse, Joachim Holbek, Søren Hyldgaard, Povl Kristian, Halfdan E, Jesper Siberg, Jesper Hansen

 1. Valg af dirigent – Frans Bak valgt som dirigent
 2. Udvalgets beretning og fremlæggelse af planer for arbejdet i 2016.
  Halfdan E startede med at gratulere for nodebogen – nu er den der…!
  50 film og tv melodier, lagt kronologisk an. BFM planlægger en fremlæggelse af alle numrene i starten af 2016.
  samarbejdet med Koda-organisationerne er inde i en god gænge.
  Vi er det eneste tværorganisatoriske udvalg, der fungerer på tværs af organisationerne – og fungerer godt.ellers har udvalget brugt sin tid på medlemsarrangementer, på det nordiske samarbejde, som nu går ind i en ny fase med arrangementet på Berlinalen. Vi har også brugt tid på at undersøge forholdene omkring Cuesheets, og spil- og mediekomponisternes arbejdsforhold.
  I FFACE og ECSA har BFM været indeover emner som publishing og GRD – Global Repertoire DatabaseFra medlemmerne er der en forespørgsel om flere uformelle møder og mere udveksling, evt som de kaffesalonmøder, som man tidligere har holdt og som der nu er en lille flok komponister, der har genoptaget.
 3. Regnskab for 2014 og foreløbigt regnskab for 2015 blev præsenteret som en orienteringssag.
 4. Indkomne forslag – der var ingen indkomne forslag
 5. Hvad vil du bruge BFM til?
  – Frans Bak vil gerne lave en koncert i BFM regi.
  – Jonas Struck vil gerne bruge BFM til forlags- og kontrakt snakke
  – Søren Hyldgaard – efterlyser et stærkere netværk
  Frans Bak spørger om man evt kunne forestille sig, at man har en fælles agent. På den måde vil filmkomponisterne tale med en stærkere fælles stemme ifht producenterne.
  Frans Bak foreslår at der nedsættes et udvalg om promovering af dansk musik i udlandet.
 6. Valg af politisk udvalg.
  Det nuværende politiske udvalg forsætter: Halfdan E, Jesper Hansen, Jesper Siberg.
 7. valg af medlemmer til arbejdsgrupperne:
  – modelkontrakt
  Halfdan E
  Jonas Struck
  Bo Andersen- spilkomponisterne og deres arbejdsforhold
  Jesper Siberg
  Povl Kristian
  Sune Køter Kølster- det spirende produktionsmiljø
  Jesper Hansen
  Sune Køter Kølster

  -dansk musik i udlandet
  Halfdan E
  Frans Bak
  Nicklas Schmidt

det er Halfdan, Jesper S. og Jesper H’s ansvar at indkalde og rapportere fra udvalgene.

 1. Eventuelt
  Fra medlemmerne er der også et ønske om at BFM undersøger, hvordan Tunesat virker – batter det noget.

Jesper hansen inviterer alle til at komme til udgivelsen af Bjergkøbing Grand Prix

Nicklas Schmidt sidder i kontaktudvalget for Filminstituttet, hvor han repræsenterer filmkomponisterne. Til det vil han gerne finde ud af, hvad medlemmerne egentligt mener om DFI og deres arbejde.
Nicklas sender mail til lone, som så sender det videre til medlemmerne…

da_DKDanish