BFM årsmøde 2016 referat

Referat af årsmøde i BFM
Torsdag 27. oktober kl. 18.- 21.00
Hos Jesper Siberg co/ Adaptor, Njalsgade 17B, 4. Sal, 2300 Kbh S
Jesper Hansen, Jesper Siberg, Toni Martin, Torben Kjær, Jens Seidler, Morten Dalsgaard, Kristian Eidnes, Jonas Struck, Emil Jørgensen, Halfdan E, Henrik Lindstrand, Fuzzy, Frans Bak, Thomas Hass, Jesper Ranum, Finn Markwardt, Povl Kristian, Emil Friis, Toke Brorson Odin, Kristian Rymkier, Bo Andersen, Henrik Budde. ER DER NOGEN, DER GLEMTE AT SKRIVE SIG PÅ…? – send venligst mail til lony@djbfa.dk
referent: Lone Nyhuus

img_5941

18.10 velkomst ved Halfdan E

 

 1. Frans bak valgt som dirigent
 2. Jesper Siberg fremlagde udvalgets beretning og planer for arbejdet i 2017.
  herunder rapportering fra arbejdsgrupperne
  – modelkontrakt
  – spilkomponisterne og deres arbejdsforhold
  – det spirende produktionsmiljø
  Beretningen ligger her på vores hjemmeside.

  Thomas Hass spurgte ind til, hvad der var af problemer eller uregelmæsigheder i cue-sheets?
  Jesper Hansen fortalte, at det ofte er mere eller mindre tilfældigt, om der bliver tjekket om CUE-sheetsene er ordentligt udført. BFM presser derfor på for få lavet en international database, hvor alle kan rapportere og tjekke.
  Frans Bak opfordrer til at komponisten selv laver sine cue-sheets. Og hvis ikke man selv har lavet sit cue-sheets, så søge adgang til at gå de indsendte oplysningerne igennem.Kristian Eidnes kan oplyse, at han er blevet opfordret til at lave et forløb om musik og komposition for producenterne på filmskolen. Han vil gerne modtage idéer og inputs til forløbene.
 3. Regnskab for 2015 og foreløbigt regnskab for 2016
  Frans Bak spørger til SPOT og udvalget kan fortælle at det er et projekt, der sætter fokus på den kreative proces mellem komponist og instruktør og man udvælger 5 igangværende samarbejder og sætter dem i inkubator. Deres fælles produkt fremføres ved en koncert med Danmarks Underholdningsorkester i forbindelse med SPOT 2017.
  ( siden er der kommet afslag på denne del af vores ansøgning til Koda organisationerne. Vi er derfor ikke sikre på at kunne sætte det i gang i 2017 – måske 2018)
 4. Indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag
 5. Hvad vil du bruge BFM til?
  Ligesom sidste år gik vi i mindre grupper og fremførte derefter ønskerne fra grupperne i plenum.

Forslag fra medlemmerne var følgende:
1. der er et ønske om flere faglige seminarer på et højt niveau.
2. Mange oplever at der et problem med registrering af reklamer. Det kunne være et sted at sætte ind. Det er et gedemarked, som det er nu. (i parentes fortæller Martin Folmann senere på aftenen, at Koda ikke er de stærkeste til at indkræve rettigheder for reklamer.)
3. Der er konkrete eksempler på dokumentarprogrammer og kortfilm vist på DR, som ikke er blevet afrapporteret.
4. medlemmerne er glade for at mødes og kunne have et netværk. Der foreslås en lukket facebookgruppe. 5. Et ønske om specialiseret juridisk bistand. Det kan være spørgsmål som, hvor meget skal man fx cleare af sin musik, hvis det skal bruges til noget andet.
6. Tvungen publishing er et større og større problem. Producenten siger, at ’du kan bare skrive mig på som komponist’. Hvordan forholder vi os til, at andre mennesker kommer og tager vores arbejde?
7. vigtigt at dele viden – ønsker fora for dette.
8. arbejde på at skelne mellem demoer og den færdige musik.
9. database over medlemmer og deres specifikke arbejdsområder og kompetencer efterspørges.

 1. Flere i det politiske udvalg.
  Det siddende politiske består af Halfdan E, Jesper Hansen, Jesper Siberg, og der er genvalg til næste år.
  Nicklas Schmidt vil gerne stille op – og det er nu godtaget af forsamlingen.
  Frans Bak påpeger, at der måske burde være et medlem af musikforlæggerne i det politiske udvalg. Det blev besluttet at skyde denne beslutning til næste år.7. Eventuelt
  Toni Martin fortalte at han skal til Budapest og indspille. Der er mulighede for at købe sig ind på hele, halve eller kvarte timer. (Det er der siden nogle medlemmer, der har benyttet sig af…)

img_5939

Efter årsmødet kunne vi byde velkommen til Martin Folmann, Jakob Vestergaard Hüttel og Andreas Nielsen fra Koda. De fortalte om hvordan Koda fungerer som forretning, og hvordan de ser på filmkomponisterne – og de opfordrer til at kontakte dem, hvis der er brug for et servicetjek på komponistforretningen: Af dit katalog, af dine rettighedsindtjeninger, og af din musik og dine kategorier – der kan jo være, at nogen af disse ligger bedre som selvforvaltning?

BFM vil efterfølgende sende Martin Folmann de emner, som medlemmerne var kommet frem med tidligere på aftenen.
Det drejer sig om følgende tre emner:
1. registrering af reklamer
2. dokumentarprogrammer og kortfilm vist på DR, som ikke er blevet afrapporteret
3. ønske om specialiseret juridisk bistand

 

da_DKDanish