BFM

BFM, Brancheklubben for Film og Mediekomponister er et netværk for danske komponister, som arbejder med audiovisuelle medier, TV, kort-, dokumentar- og spillefilm samt spil. BFM er støttet af Koda og er fælles for de medlemmer af Koda, der arbejder med audiovisuelle medier.

Da BFM blev dannet i 2006 var ét af formålene var blandt andet at sikre, at musikken kunne få mere ordnede forhold. En vigtig funktion er derfor viden om, hvordan man navigerer på det arbejdsmarked, som komposition også er.

BFM har 138 medlemmer. Blandt disse er der et stort ønske om at mødes for at dele viden om det at skabe musik til film- og andre audiovisuelle medier. Nogle af disse møder sker i samarbejde med eksterne partnere, for eksempel OFF eller Filmskolens Efteruddannelse.

Også på tværs af de nordiske og europæiske grænser er BFM med til at styrke følelsen af sammenhæng og solidaritet. BFM har taget initiativ til Nordic Film Composers Network og den medfølgende Nordisk Filmmusik Pris, HARPA. Gennem FFACE og ECSA er BFM også meget aktiv i et samarbejde med europæiske filmkomponister. Både når det gælder NFCN og FFACE er vi stærkt medvirkende til disse fællesnordiske og europæiske samarbejders fortsættelse.

Og Polyphonia …  
Brancheklubben for Film og Mediekomponister arbejder for et film og -mediemiljø præget af rummelighed, diversitet og alsidighed. På nuværende tidspunkt er andelen af kvindelige filmkomponister meget lille, og branchen går dermed glip af potentiale og stemmer i det kunstneriske udtryk.  Da musikken i en film i høj grad er bærer, af både det emotionelle og stemningsmæssige fundament, vil Polyphonia sætte fokus på at der på dette område ligger store uudnyttede potentialer, der gavner både produktionerne og kønsbalancen.

BFM (ved bestyrelsesmedlem Anna Rosenkilde) har samlet et netværk af kvindelige film- og mediekomponister. Alle kan fortælle, at de oplever, at det som kvindelig komponist er svært at få den første nødvendige fod indenfor som komponist i medieproduktion.
Et af vores ønsker er at forbedre kønsbalancen og gøre op med implicitte og ofte ubevidste bias i forhold til kvinder som komponister.

 

da_DKDanish