BFM årsmøde 2019 referat

 

Referat af årsmøde i Brancheklubben for Film og Mediekomponister
Torsdag den 24. oktober 2018 kl 18.00 – 22.00

På Koda (kantinen), Lautrupsgade 9, 2100 Ø

Til stede:
Thomas Hass Christensen, Jesper Hansen, Peter Due, Kristian Eidnes Andersen, Ole Bo Pedersen, Povl Kristian Mortensen, Bo Andersen, Frans Bak, Nicklas Schmidt, Niklas Schak, Esben Bladbjerg, Jesper Siberg, Emil Friis Fabritius de Tengnagel, Andreas Hald, Patricio Pock-Steen Fraile, Rasmus Zwicki, Lars Hansen, Jacob Groth, Rasmus Møldrup
Ref: Lone Nyhuus

Før mødet fik vi et oplæg fra hhv Kodas direktør, Gorm Arildsen og den kommende direktør for Producentforeningen, Jørgen Ramskov

 1. Valg af dirigent
  Niklas Schak blev valgt som dirigent
 2. Udvalgets beretning og fremlæggelse af planer for arbejdet i 2020. herunder rapportering fra arbejdsgrupperne –
  ECSA og FACE, Nordic Film Music Days, det spirende produktionsmiljø
  samarbejdet med Nordische Filmtage Lübeck, OFF og BUSTER
  Efter mødet vil beretningen blive lagt ud på vores hjemmeside.

BERETNING

IDENTITET

BFM er en professionel brancheklub og en seriøs samarbejdspartner. Vi er dem, som viser, hvad filmmusik er, kan og skal. På samme måde er vi det sted, man først går hen, når man vil have noget at vide om det at lave filmmusik.

Under Koda arbejder vi for at

 • Højne selvforståelsen og synligheden af filmkomponisterne. Det gælder både for gruppen som helhed og for den enkelte komponist.
 • Blive en del af fremtidens filmforlig.

DET NORDISKE
Danmark har gennem mange år været proaktiv i det nordiske samarbejde. Gennem dette får vi styrket vores netværk og anseelse.
I 2019 arbejdes der på at formalisere og professionalisere samarbejdet mellem de nordiske lande og fremtidssikre det – blandt andet ved at inddrage praktikanter fra for eksempel CBS.

AKTIVITETER
Vi tilbyder aktiviteter, både for vores medlemmer, for den øvrige branche og for den nysgerrige og vågne omverden. Vi fortæller om dette bredt – og vi sørger for at vores medlemmer modtager en velkomstmail, hvor vi fortæller om noget af alt det, vi laver.
→ Vi skaber følgende aktiviteter:

» MEET THE MUSIC på filmfestivaler i Norden og Europa, events, oplysning, formidling og møder.
» nørdeprojekter for og med vores medlemmer
» seminarer om og med andre film-funktioner
» samarbejder med orkestre

Januar 2019 etablerede BFM sig som en frivillig forening med CVR-nummer, 40349065​. Samtidig har vi med god hjælp fra Revisorfællesskabet i Lyngby flyttet vores regnskab over i online-programmet Economic. Overgangen både til Economic og til CVR har været rimelig smertefri. Formelt har Brancheklubben fortsat hjemme i Koda-huset (c/o DPA), mens selve driften foregår fra sekretærens computer og telefon.

 

Februar 2019 løb den 9de udgave af Nordic film Music Days af stablen. Med et styrket og tillidsfuldt samarbejde både mellem de andre nordiske organisationer, de nordiske ambassader og det norske filminstitut, lykkedes det os at nå en del bredere ud. Se gerne evaluering fra 2019 og strategipapir for 2020, hvor det blandt andet fremgår, at Ambassaderne ønsker at oprette en fælles paraply for alle de filmaktiviteter, de har under Berlinalen (dette søges finansieret via en ansøgning fra ambassaderne til Nordisk Ministerråd), og at der er etableret samarbejde med både Berlinale Talents og European Film Market. For øvrigt har vi fået en aftale med Music Export Denmark om at de støtter den danske andel af de direkte markedsrettede aktiviteter, nemlig honoraret til den internationale PR-agent, Thomas Mikusz.
Hvad angår Nordic Film Music Days hovedbidragsyder, Nordisk Film og TV Fond, er der også positive vinde: Ved et møde på deres hovedkontor i Oslo, maj 2019, gav de tydeligt udtryk for deres tilfredshed med initiativet, og opfordrede os til at søge et større beløb end tidligere.

Maj 2019 afholdt vi det første af to medlemsrettede fagligt orienterede møder, nørdeaften #1. Der var lagt op til en snak om orkester-samples. De 10 fremmødte lagde ud med en præsentationsrunde hvor de hver især fortalte om deres arbejde og deres setups, og om hvad de gerne ville have belyst på mødet. Runden udviklede sig til en lang og hyggelig samtale om hvad vi arbejder med, hvordan vi gør, og hvordan vi får alt det tekniske til at fungere. Nørdemøde #2, med knapt 20 fremmødte, lå i august måned, og har startede vi med, at to af vores medlemmer, Jonas Struck og Martin Pedersen fortalte om forårets store strategiske rejse og MXD støttede rejse til Los Angeles. Derefter begravede man sig i synthesizere, plug-ins og MIDI.

 

I juni 2019 fik vi en aftale igennem om et møde med DFIs Noemi Ferrer Schwenk (Head of International) og Lizette Gram Mygind (Festival Consultant).  Baggrunden for mødet var blandt andet, at DFI ikke mener, at vi får det fulde udbytte af vores markedsrettede anstrengelser i Berlin. Ej heller i Lübeck. På mødet var der dog enighed om, at der med de nye tiltag i forbindelse med både Nordic Film Music Days og vores aktiviteter i Lübeck er grundlag for at genoverveje kritikken. Derudover ønsker DFI at tage filmkomponisterne ’med under armen’, når de i juni 2020 har et større tiltag i forhold til filmfestivalen i München.

august 2019 gennemførte vi sammen med Odense Internationale Film Festival vores installation, ’60 år med dansk filmmusik’, et foredrag i samarbejde med Musikbiblioteket i Odense, og en vellykket og afdæmpet speedmeeting, hvor 7 unge instruktører og producenter mødte 7 komponister. Fra alle kanter var der stor tilfredshed og et ønske om yderligere at styrke samarbejdet.

Samme umiddelbare interesse om samarbejde ligger der hos BUSTER festivalen, hvor vi i september har været medarrangør af eventet FILMMUSIK FOR BØRN. Der er aftalt et møde her i oktober/november med festival-ledelsen, som også tæller CPH DOX og CPH PIX. Ønsket er at lave samme slags samarbejde med de københavnske festivaler, som vi har med OFF.

 

Derudover afvikler vi NORDIC AGENTS, et format der er udviklet sammen med vores snart mangeårige samarbejdspartner Nordische Filmtage Lübeck, ultimo oktober og som tager udgangspunkt i en af festivalens andre aktiviteter, det retrospektive program og er støttet af Nordisk Kulturfond. Ved siden af eventet/installationen, skal vi også sammen med kolleger fra Norge og Finland være konsulenter på festivalens program for Young Nordic Filmmakers, ligesom der er planlagt en række møder i regi af festivalens branche-program. I øvrigt har formatet NORDIC AGENTS allerede vist sin bæredygtighed, og Goethe Instituttet støtter et ’agent’ forløb med 4000 euro (30.000 kr.) Projektet skal afvikles forbindelse med Cinematekets kavalkade over tyske stumfilm, januar 2020, og med ny musik af en dansk filmkomponist.

 

Derudover er vi også i gang med, for tredje år i træk, at planlægge en tur rundt til det spirende produktionsmiljø for at fortælle ’Alt hvad du skal vide om filmmusik og brugen af musik i film’ – de 5 foredrag over hele landet vil forgå ultimo november.

Gennem hele 2019 har vi sammen med DEOO arbejdet på at søsætte Nordic Music Pool: en online platform, der matcher nordiske orkestre og komponister. Målet er at skabe et værktøj, der hurtigt og nemt viser nordiske komponister, hvilke orkestre, der står til rådighed for samarbejde. Efter planen præsenteret Nordic Music Pool i forbindelse med Nordisk Orkesterkonference, 24. oktober.

Sidst, men ikke mindst, er BFM også aktiv i den europæiske musikrettighedsorganisation ECSA’s afdeling for film og audiovisuel musik, FFACE. Jesper Hansen er blevet opfordret til at stille op som formand for denne komite. Den opfordring er han klar til at tage imod, og det bliver i 2021, at formandskabet skifter.

 

Som I kan se af ovenstående, er BFM gået ind i sit 15 år med store stærke skridt. Det er nu, vi høster frugterne af mange års strategisk arbejde; de døre, vi i mange år har stået og banket på, har åbnet sig.

 

 1. Regnskab for 2018, foreløbigt regnskab for 2019 og budget for 2020 blev godkendt.
 2. Indkomne forslag Eventuelle forslag skal være sekretæren i hænde senest Torsdag d. 17. oktober kl. 12, hvorefter de sendes ud til medlemmerne.
  Ingen indkomne forslag
 3. Valg af politisk udvalg. Det siddende politiske udvalg består af Halfdan E, Nicklas Schmidt, Jesper Hansen, Jesper Siberg. Jørgen Lauritsen ønsker at træde ud af udvalget. Kristian Eidnes har meldt sit ønske om at træde ind i udvalget. Ønsker man at stille op som modkandidat til dette kan det meddeles til sekretæren senest torsdag d. 17. oktober kl. 12.
  Kristian Eidnes blev valgt ind i det politiske udvalg.
 4. Eventuelt smeltede sammen med

  Spørgsmål, kommentarer og forslag fra medlemmerne:


Forsamlingen var glad for den måde BFM havde udviklet sig på. Men mente dog, at det tidligere netværk, og nuværende forening, kunne bruges mere aktivt for at bedre filmkomponisternes arbejdsforhold.

 • Et ønske var at få Indflydelse gældende i forhold til de muskler (=penge), vi leverer til Koda-fællesskabet. Forsamlingen mener godt, at der er nogle aktiviteter, som BFM kan bede om flere penge til at sætte i værk.
 • Blandt andet er der stor glæde over den fond, der er tænkt som en videreudvikling af Nordic Music Pool. Den idé må BFM meget gerne gå videre med.
 • Derudover ser man gerne, at BFM styrkes med en forhandlingsstærk og juridisk kyndig person. En med store kulturpolitiske fodspor, som – sammen med filmens øvrige rettighedshavere – kan være med til at sikre, at filmkomponisterne også i fremtiden har rettigheder.
 • Et tredje ønske var, at BFM i endnu større grad end tidligere videreformidler helt aktuelle informationer vedrørende Koda – også gerne med uddybende konsekvens-beretninger.
 • I det hele taget er der et ønske om at BFM agerer mere politisk
 • og tænker større!

Af øvrige idéer, som man kunne forfølge sammen med Koda, er et arrangement for filmkomponisterne, der stiller skarpt på, hvordan man sikrer sig rettighedspenge ved udenlandske afspilninger.

I øvrigt blev bestyrelsen opfordret til hele tiden holde øje med, om der – i forbindelse med udvælgelse, kuratering og eventplanlægning kunne være den mindste mistanke om forfordeling af enkelte medlemmer. Bestyrelsen tager det til efterretning og forklarer, at der altid er transparens. At der ikke er noget at komme efter.

Bestyrelsen takkede for god ro og orden.

Tak fordi, du læste hele vejen igennem dette referat.
Hvis du stadig har ork og ikke helt har tabt pusten, så må du meget gerne gå ind og svare på dette spørgeskema.

da_DKDanish