Komponistforbeholdet

Husk at bruge komponistforbeholdet

Er du ved at forhandle en aftale om at skabe musik til en audiovisuel produktion, tv-serie eller spillefilm? For at beskytte dine fremførelsesrettigheder og sikre dig senere betaling, anbefaler Koda/NCB, at alle komponister, inden de skriver under, indsætter følgende i aftalerne:

 Aftaler på engelsk
“In accordance with this agreement the producer holds all necessary rights to synchronize, produce and sell productions to broadcasters, VOD services and other distributors. However, notwithstanding and superseding any possible terms to the contrary in the agreement, Composer retains the public performance right, communication to the public right and making available right (including mechanical rights related to the performance) related to any public performance of the Music works contained in the Productions/Series/Feature Film and the associated performance fees (including mechanical fees related to the performance) to be collected and distributed by the relevant Collective Management Organizations.”

Aftaler på dansk
”I overensstemmelse med denne aftale erhverver producenten alle nødvendige rettigheder for at kunne synkronisere, producere og sælge produktioner til tv-selskaber, VOD-tjenester og andre distributører. Uanset og med forrang for eventuelle modstående vilkår i aftalen, bevarer komponisten retten til offentlig fremførelse, overføring til almenheden og retten til tilgængeliggørelse (herunder retten til den eksemplarfremstilling, der sker som led i tilgængeliggørelsen) i forbindelse med enhver offentlig fremførelse af de indeholdte musikværker i produktioner/serier/spillefilm og de tilhørende fremførelsesvederlag (inklusiv vederlag for den eksemplarfremstilling, der sker som led i tilgængeliggørelsen), der skal opkræves og fordeles af de relevante kollektive forvaltningsorganisationer.”

Vejledning til de enkelte dele af komponistforbeholdet 
hvilken tekst – og hvorfor? 

Engelsk
:
“…notwithstanding and superseding any possible terms to the contrary in the agreement,…”
Dansk:
”Uanset og med forrang for eventuelle modstående vilkår i aftalen,…”

FORDI Denne forrangsbestemmelse er vigtig at have med, så komponistforbeholdet ikke bliver overrulet af aftaleteksten.

______________

Engelsk:
“…Composer retains the public performance right, communication to the public right and making available right (including mechanical rights related to the performance) related to any public performance of the Music works contained in the Productions/Series/Feature Film and the associated performance fees (including mechanical fees related to the performance)…”

Dansk:
”…bevarer komponisten retten til offentlig fremførelse, overføring til almenheden og retten til tilgængeliggørelse (herunder retten til den eksemplarfremstilling, der sker som led i tilgængeliggørelsen) i forbindelse med enhver offentlig fremførelse af de indeholdte musikværker i produktioner/serier/spillefilm og de tilhørende fremførelsesvederlag (inklusiv vederlag for den eksemplarfremstilling, der sker som led i tilgængeliggørelsen)…”

FORDI Når komponisten er sikret efterfølgende betaling, beskytter det også producenten mod at blive ”ramt” af bestseller-klausulen i DSM-direktivets art. 20. Efter art. 20 har kunstneren en ufravigelig ret til aftalejustering, hvis det ”oprindeligt aftalte vederlag viser sig at være uforholdsmæssigt lavt sammenlignet med alle de efterfølgende relevante indtægter som følge af udnyttelsen af værkerne…”

Komponisten bevarer selve retten – ikke kun retten til betaling via Koda/NCB for offentlig fremførelse og for serverkopier ved streaming. Ved at bevare retten frem for ”blot” at beholde retten til betaling fra Koda/NCB sikrer komponisten sig at kunne modsætte sig uforudseelige udnyttelser, fx via nye teknologier, som ikke licenseres i dag.

______________

Engelsk:
“…to be collected and distributed by the relevant Collective Management Organizations.”

Dansk:
“…der skal opkræves og fordeles af de relevante kollektive forvaltningsorganisationer.”

FORDI Vi gør det tydeligt, at det er det sædvanlige Koda-rettighedssystem, der står for det. Hvis det ikke er producenten, der står for udnyttelse, fx udsender eller tilbyder til streaming, vil det heller ikke være producenten, men den udnyttende tjeneste, der skal betale.

da_DKDanish