BFM årsmøde 2018 referat

Referat af årsmøde i Brancheklubben for Film og Mediekomponister
Tirsdag den 23. oktober 2018 kl 18.00 – 21.00

Hos Kristian Eidnes, Sundkaj 7.3, pakhus 47, 2150 Nordhavn
referent: Lone Nyhuus

  1. Valg af dirigent – Niklas Schak valgt som dirigent
  2. Udvalgets beretning og fremlæggelse af planer for arbejdet i 2019. herunder rapportering fra arbejdsgrupperne – ECSA og FACE

I løbet af sidste halvdel af 2017 og første del af 2018 har vi haft en del arrangementer.

2 november 2017 (og i forbindelse med Nordische Filmtage 2017) kørte vi installationen og koncerten ’The diving bell’. Begge dele var velbesøgte og dannede grundlag for de projekter, som vi i år laver med festivalen.

28.- og 29. november 2017 havde vi en workshop med DRSO, hvor vores medlemmer fik lejlighed til at prøve kræfter med at komponere til følgende instrumentgrupper: strygekvintet, harpenist, 2 slagtøjsspillere.
BFM medlemmerne Nicklas Schmidt og Peter Due stod for denne workshop, som gik ud på, at give vores medlemmer meget konkret erfaring. Særligt harpespilleren åbnede en ladeport til viden, man ikke kunne forestille sig.
Der er efterfølgende startet en samtale med Odense symfoni Orkester og Aalborg Symfoniorkester om lignende arrangementer

2 marts 2018 var BFM inviteret med i maskinrummet til at overvære en koncert med spilmusik på Odense Symfoniorkester.
I samme omgang fik vi også et frokostmøde med Odense Symfoni Orkester, og deres leder Finn Schumacher og hørte om deres arbejde med at invitere spilmusikken ind i de ellers ret bonede koncertsale.

9 april 2018 gav Thomas Bärtschi os en to timers grundig indførsel i interaktiv lyd. Efter det var alle klar til at kaste sig ud i at kabe lyd til interaktive spil.

13 juni 2018 havde Koda inviteret til informationsmøde – om Koda. Alle fremmødte var enige om, at det var et godt initiativ – og ser frem til de næste møder, som får en dagsorden, der er i højere grad er tilpasset film- og mediekomponisternes behov.

28 august kørte vi arrangementet 1 film – fem komponister i samarbejde med OFF og fonden Filmtalent. Vi var enige om at det var et godt arrangement, men vi var også ærgerlige over, at den tilknyttede speedmeeting ikke blev til noget.
Materialet fra ’1 film – fem komponister’ er nu sendt ind til DFI’s undervisningsafdeling. Håbet er, at den kan blive en del af deres overordnede tilbud om undervisning.

Ud over medlemsarrangementerne for vores egne medlemmer står vi også for det pan-nordiske arrangement, Nordic Film Music Days, der afholdes på de nordiske ambassader i Berlin og fra i år også på European Film Market.
Derudover har vi sammen med DEOO en ansøgning inde hos Nordisk Kulturfond om Nordic Music Pool – en platform, hvor filmkomponister kan søge og finde ledige indspilningsfaciliteter.

Sidst men ikke mindst. I næste uge skal Jesper Hansen og Nicklas Schmidt for tredje gang af sted på deres tur rundt til det spirende produktionsmiljø. I år har vi for første gang Animationsskolen i Viborg og European Film College med på turen.

3. Regnskab for 2017, foreløbigt regnskab for 2018 og budget for 2019
Lone Nyhuus fremlagde regnskab og budget.
Det bør specificeres, hvem der får penge, hvornår… både i forhold til medlemmerne og i forhold til 4-banden.

4. samarbejdet med Koda og hvad laver Koda egentligt
Frans Bak fortalte om nogle af de diskussioner, som Kodas bestyrelse har gang i.
Direkte relateret til BFM er der en samtale i gang om, hvordan fællespuljen bliver administreret. Det er derfra BFM får sine midler. Andet er relevans er Kodas intention om at sørge for ophavsmændene får deres betalinger meget hurtigere.
Sidst, men ikke mindst skal der snart vælges ny formand for Koda. I betragtning af at der er en milliard omsætning, kunne man måske overveje om der skulle være en professionel bestyrelsesformand. Disse overvejelser er i gang.

5. vedtagelse af nye vedtægter. De nye vedtægter blev godkendt

6. Indkomne forslag
Eventuelle forslag skal være sekretæren i hænde senest tirsdag d. 9. oktober kl. 12, hvorefter de sendes ud til medlemmerne.
Ingen indkomne forslag.
Det siddende politiske udvalg består af Halfdan E, Nicklas Schmidt, Jesper Hansen, Jesper Siberg. De er åbne for genvalg og vil gerne supplere sig med Jørgen Lauritsen. Ønsker man at stille op som modkandidat til dette kan det meddeles til sekretæren senest tirsdag d. 9. oktober kl. 12.
Da der ikke var kommet andre indstillinger består det politiske udvalg nu af Halfdan E, Nicklas Schmidt, Jesper Hansen, Jesper Siberg og Jørgen Lauritsen.

7. Eventuelt
Niklas Schak har fået mulighed for at sende sine filmmusikstuderende ud i Europa. Det forudsætter, at vi alle sammen går ind i klikker og trykker på det link, som Lone sender ud – igen!

Flere og flere filmproducenter begynder at agere publishers – et arbejde, som mange af dem reelt hverken har erfaring, kompetencer eller ønske om at udføre. Her er pplevelsen, at mange producenter kopierer filmproducenternes standard-kontrakt uden at vide, hvad der reelt ligger i det. Også derfor opfordres der til, at man indhenter BFMs kommentarer til filmproducenternes standard-kontrakt.
Derudover bør vi undersøge, hvordan de tyske komponister er lykkes med at ’forbyde’ tvungen publishing.

Vi bør også arbejde for, at den viden, der er på kontraktområdet bliver samlet. Og at den bliver yderligere styrket – måske i Koda-regi.

Der var et ønske om at BFM i større omfang er med til at bane vejen for jobs og muligheder for deres medlemmer. I den sammenhæng bør det yderligere undersøges, hvordan vi får jobs? Er det netværk, er det speedmeetings, er det prisen?

 

Årsmøde 2018 FILMKOMPONISTER NY Forespørgsel
fornavn efternavn email mobil 2018 Årsmøde
Andreas Hald andreashald.work@gmail.com 22898391 Ja
Anna Rosenkilde mail@annarosenkilde.dk 21921212 Ja
Emil Friis Fabritius de Tengnagel emilfs@gmail.com 61716513 Ja
Frans Bak frans@bak.dk 20 23 93 56 Ja
George Keller jogekeller@gmail.com 22 38 07 76 Ja
Halfdan E. Nielsen halfmail@gmail.com 29 72 80 86 Ja
Henrik Lindstrand lindstrand@mac.com 25319436 Ja
Jacob Groth groth@mail.dk 40 33 60 71 Ja
Jens Berents Christiansen rumpistol@gmail.com 60668657 Ja
Jesper Siberg jespersiberg@mac.com 23 29 33 12 Ja
Jonas Struck mail@jonasstruck.dk 26 29 99 44 Ja
Kristian Eidnes Andersen keand@mac.com 40 62 54 39 Ja
Kåre Bjerkø kaare.bjerkoe@gmail.com 61 66 44 51 Ja
Mike Sheridan mikesheridaofficial@gmail.com 51291307 Ja
Nicklas Schmidt info@nicklas-schmidt.com 20719614 Ja
Niklas Schak ns@greatmusic.dk 22 79 35 22 Ja
Rasmus Bosse Hansen mail@orkestrator.dk 22 54 04 44 Ja
Richard Chester richchester@hotmail.com +44 7598 469744 Ja

 

da_DKDanish