Samarbejdspartnere

Komponistorganisationer og foreninger

Dansk Komponist Forening
Danske Populærautorer
Danske Jazz, Beat og Folkemusik Autorer
Dansk Musikforlæggerforening
Nordic Film Composers Network
DMF – Dansk Musiker Forbund
Dansk Artist Forbund
ROSA – Dansk Rock Samråd
Dansk Jazzforbund
FFS – Folkemusikkens Fælles Sekretariat
Unge Film Komponister
Federation of Film & Audiovisual Composers of Europe (FFACE)

 

 

Forvaltningsselskaber og ophavsret

KODA
NCB
STIM – Sverige
TONO – Norge
TEOSTO – Finland
GEMA – Tyskland
SACEM – Frankrig
PRS – Storbritannien
ASCAP – USA
GRAMEX
COPYDAN

Organisationer/virksomheder på filmområdet

Det Danske Filminstitut
DFI Tænketank
Film- og TV-Arbejderforeningen
Den Danske Filmskole
Cannes Film Festival
EU XXL Film Festival

Offentlige organisationer/myndigheder/m.m

Kunststyrelsen
Statens Kunstfond
Kunstrådet
Kunstrådets tilskudsområder
Kulturministeriet
Danmarks Radio
Nordisk råds støtteordninger for kultur

Andre

Artlab