BFM årsmøde 2017 referat

Årsmøde torsdag 26. oktober 2017 kl. 19.30-22.00 Det Danske Revymuseum, Allégade 5, 2000 F.

Til stede: Toke Brorson Odin, Peter Due, Joachim Holbek, Kristian Eidnes Andersen, Kåre Bjerkø, Lars Hansen, Rasmus Thaarup, Nicklas Schmidt, Halfdan E, Jesper Siberg, Povl Kristian, Marcus Hjelmborg, Jens B. Christiansen, Henrik Lindstrand, Torben Westergaard, Thomas Hass, Bo Andersen, Emil Friis, Frans Bak, Jonas Struck, Jesper Hansen, Esben Valløe, Jonathan Bengta, Birgit Løkke, Sebastian Zawadzki, Sune Kølster, Karsten Fundal, Niklas Schak, Rasmus Bosse, Jens Seidler, Claudio Passilongo Referent: Lone Nyhuus

Referat: Årsmødet startede med, at museets leder, Rikke Rottensteen gav os et lynhurtigt vue over Revymuseet.

 1. dirigent, Frans Bak
 2. Efter beretning og fremlæggelse af planer for arbejdet i 2018 blev der opfordret til, at vi lægger flere arrangementer i Odense. Der blev også opfordret til, at der arbejdes på SEO optimering. Vedrørende arbejdet med Cue-sheets, må du meget gerne gå ind og svare på dette spørgeskema.
  Find det her
 3. Regnskab for 2016, foreløbigt regnskab for 2017 og budget for 2018 Fra forsamlingen var der ingen kommentarer til hverken regnskab eller budgetter. Birgit Løkke stiller op som kritisk intern revisor
 4. samarbejdet med Koda og hvad laver Koda egentligt Frans Bak gennemgik arbejdet i Kodas bestyrelse.
 5. Sammen med Koda er vi ved at forberede et Q & A omkring det rettighedsmæssige? Vi har brug for dine erfaringer: hvor oplever DU flest udfordringer i forhold til det rettighedsmæssige? Det blev besluttet at lave et spørgeskema til vores medlemmer.
  Det kan du finde her
 6. Indkomne forslag Eventuelle forslag skal være sekretæren i hænde senest torsdag d. 19. oktober kl. 12, hvorefter de sendes ud til medlemmerne. Ingen indkomne forslag
 7. Flere i det politiske udvalg. Ønsker man at stille op som kandidat og dermed supplere det politiske udvalg som en stærk 5. eller 6. mand, kan det meddeles til sekretæren. Man kan også melde sig som kandidat på selve aftenen.
  Det siddende politiske består af Halfdan E, Nicklas Schmidt, Jesper Hansen, Jesper Siberg.
  Karsten Fundal vil gerne lægge noget arbejde i BFM, det samme gælder Birgit Løkke.
  Esben Valøe tager på sig, at sørge for at alle kender til facebookgruppen mens Lars Hansen opretter en soundcloudgruppe.
  Den er allerede oppe og køre, og send en mail til Bfmplaylist@gmail.com, så lægger Lars din musik på soundclouden.
  Frans Bak  vil gerne arbejde med at lave koncerter på festivaler
  Sune Kølster vil gerne være med på arbejdet omkring Odense Film Festival.
 8. Eventuelt et åbent spørgsmål til forsamlingen er, hvordan vi får flere kvinder ind som komponister. Her opfordrer Kristian Eidnes til, at man kan tage kvinder ind som co-writere eller assistenter…?

  Aftenen sluttede med snak på kryds og tværs

da_DKDanish