BFM årsberetning 2016

BFM Årsberetning 2016

 

 

For lige at ridse BFM’s arbejde op i postkortform:

 

‘Nordisk film og dermed filmmusik har gennem de sidste år haft et stærkt vindue på verdensplan: det er BFMs fornemste opgave at bidrage til at danske filmkomponister rider med på denne bølge og vinder fodfæste derude, også efter at opmærksomheden fortager sig.

Endvidere er det vores opgave at bidrage til den kamp for at beholde vores rettigheder som aldrig har raset stærkere end lige nu, både her og i EU.

Vi har, via vores foreløbige status som den eneste specialiserede brancheklub for filmkomponister i Norden, store muligheder for at igangsætte og være lokomotiv for en række aktiviteter på tværs af landegrænserne; dette har foreløbig udmøntet sig i en fællesnordisk filmmusikpris ‘HARPA’, samt et øget nordisk samarbejde i vores europæiske organisationer. Endelig skal vi ikke glemme de hjemlige forhold: siden 2006 har vi arbejdet for at højne niveauet og det kollegiale sammenhold, samt medvirke til at sikre fornuftige arbejdsforhold for danske mediekomponister’

 

 

  1. Nationalt netværk, medlemsmøder og -pleje

BFM har 70 medlemmer. Blandt disse er der et stort ønske om at mødes for at dele viden om det at skabe musik til film- og andre audiovisuelle medier. Det gælder ikke mindst den sidst tilkomne faggruppe, game-komponisterne m.fl.

For at tilfredsstille dette behov afholder vi medlems- og netværksmøder. Nogle af disse sker i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, for eksempel Filmskolens efteruddannelse.

I 2016 har vi afholdt en række medlemsmøder- nogle mere velbesøgte end andre.
lørdag 6. februar fejrede vi udgivelsen af nodebogen med 50 danske film- og tv temaer. Det skete ved den maratonkoncert i filmhusets foyer. Det var en dag fyldt med filmmusik, filmanekdoter og filmkomponister.
Der udover har vi inviteret medlemmerne til koncerter med filmmusik. Det drejede sig om Serier, serier, serier og KLINT – med musik af 2 af vores medlemmer, Jesper Siberg og Birgit Løkke. Og i samarbejde med Odense Internationale Filmfestival har vi afholdt et meget velbesøgt seminar om Musik i komedier. Under planlægning er, som nogle af jeg ved, et medlemsmøde om elektronisk musik. Dette vil ligge i januar 2017 og udføres i samarbejde med Filmskolens Efteruddannelse. De nævnte medlemsarrangementer er tilsammen et rigtigt godt eksempel på det, som vi ønsker at bruge dem til: Etablere og forstærke samarbejdsrelationer, formidle bredt ud om film- og mediekomponisternes eksistens samt være et sted, hvor I – vores medlemmer – mødes.

  1. Nordisk og internationalt netværk

Sammen med de øvrige nordiske organisationer arbejder BFM for at lægge et fælles større nordisk syn på sager omkring ophavsret og at lette den Nordiske filmmusiks vej ind i det større europæiske marked. Det sker blandt andet gennem HARPA Nordic Film Composers Award og Nordic Film Music Days. For at sikre kontakten til det europæiske marked er HARPA Nordic Film Music Days fremover lagt i forbindelse med den årlige Berlin Film Festival.

I februar måned tog Frans Bak og Jonas Struck turen til Berlin for at deltage i HARPA Nordic Film Composers Award og Nordic Film Music Days, et arrangement, som gennem de sidste 6 år har udviklet sig og nu afvikles i et tæt samarbejde med de nordiske ambassader i Berlin. Jonas og Frans var ikke de eneste, der var i Berlin. Med var også det politiske udvalg samt Nicklas Schmidt og Flemming Nordkrog. Kristian Eidnes skulle også have været med, men blev desværre forhindret. Noget af det, som de deltagende komponister udtrykte stor glæde over var muligheden for at møde de nordiske kolleger. Noget af det, som ikke helt lykkedes var at komme ud og ind og hen til det store europæiske filmmarked. Det har vi nu taget konsekvensen af, og vi har ansat en Berlin baseret musicmanager til at matche nordiske komponister med europæiske producenter, instruktører og supervisorer. Nordic Film Music Days er lagt mandag den 13. februar, mens HARPA ligger i maj i forbindelse med Cannes festivalen og i samarbejde med ECSA.

For øvrigt gav turen til Berlin anledning til en god del national medieopmærksomhed. Filmkomponisterne kom blandt andet i Aftenshowet, P1 morgen og P1 eftermiddag.

I løbet af 2016 er BFM også blevet involveret i et europæisk netværk. På initiativ af film- og mediekomponister i Belgien og Holland er der nu nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at undersøge, hvordan man kan skabe en pulje, hvor producenter kan søge midler til produktion af højkvalitets film- og mediemusik. Her er der en række EU puljer er inde over…

  1. Politisk lobby

BFM skal i samarbejde med komponistforeningerne fortsætte oplysningsarbejdet og styrke relationen til samarbejdspartnere, ikke mindst DFI og Filmskolen – derved kan der opstå politiske samarbejdsmuligheder..

Vi samarbejder bredt. I forbindelse med Nordic Film Music Days kører vi parløb med DFI, og vores samarbejde med Filmskolens Efteruddannelse er også med til at sikre, at vi er en spiller som man regner med. Udover disse vigtige punkter har vi valgt og politisk besluttet, at lægge det politiske lobby arbejde hos og med vores organisationer.

  1. Koda og rettighedsmidler

BFM skal fortsætte dialogen med Koda og afsøge om man sammen kan lægge et pres på producenterne om mere åbenhed omkring indrapportering af brug af musik. Det samme gælder fasen omkring kontraktskrivning. Her oplever film-og mediekomponister ofte at de udsættes for et stort pres. Dette arbejde skal suppleres med et øget internt informationsarbejde omkring det at køre en business som film- og mediekomponist. Hvordan læser man en kontrakt? og hvad er gældende lov og regler? Ikke mindst er der brug for et større informationsarbejde omkring rettighedsvilkårene for spilkomponister – ikke kun på dansk, men også på nordisk og europæisk plan.

Tilbage i maj 2015 lavede vi en rapport om rapporteringen af CUE sheets. Den rumler stadig rundt i Koda-systemet, og desværre må vi konstatere, at selvom Koda tilbage i 2015 sagde, at ’der ikke var noget at komme efter’ er det til tider lidt tilfældigt, hvordan der bliver rapporteret.

I juni 2016 lavede vi en undersøgelse af Spilkomponisternes arbejdsforhold – især i forhold til rettigheder. Denne undersøgelse er nu udvidet til Nordisk niveau.

Derudover er vi endelig ved at knække nøden omkring kontrakter til bestillingsmusik. Sammen med advokat Marianne Bruhn Andersen er vi ved at færdiggøre en række grundige kommentarer til den model for kontrakt til bestillingsmusik, der ligger på producenternes hjemmeside. Vi vil bede jer betragte kommentarerne som et internt og fortroligt forhandlingsredskab.

  1. Uddannelse af fremtidens professionelle

I sammenhæng med rettighedsmidlerne ser BFM det også som vigtigt, at vi er med til at styrke dialogen med fremtidens instruktører, producenter og klippere. Formålet er at få en øget gensidig respekt imellem faggrupperne med et forstærket kunstnerisk udtryk for øje.
BFM ønsker i den sammenhæng at tage ud til en lang række af de miljøer, hvor fremtidens professionelle filmskabere samles og tale med de studerende. Her skal vi fortælle om vores virker og de problemstillinger, som vi render ind i. Derudover vil vi fortælle, hvorfor cuesheets er vigtige og hvad KODA egentligt arbejder med.

Yes, vi er i gang. I starten af oktober tog Jesper Hansen og Nicklas Schmidt rundt til fem semiprofessionelle produktionssteder. Odense Filmværksted, Super 8, Aarhus Filmværksted, Super 16 og Filmværkstedet i København. Emnerne var
Hvad kan en filmkomponist tilføre dit projekt?
Hvordan forløber samarbejdet med filmkomponister
Den gode kontrakt (bare sådan, at I ikke bliver uvenner…)
Ret og rettigheder – og betaling af samme

…og hvad der ellers dukkede op, da de to komponister mødte det spirende produktionsmiljø. Interessen var stærk og dialogen var livlig, så det er helt klart noget, som vi skal fortsætte med – måske som en årligt tilbagevendende aktivitet.

Til sidst vil vi slutte med at sige, at vi ser frem til et 2017, hvor vi kommer bredere og mere sikkert og uomtivisteligt ud i Europa, i verden og markerer os som en seriøs medspiller på den nationale film- og mediepolitiske arena.

 

da_DKDanish