Årsmøde – BFM

TID OG STED:

Mandag 7. december kl. 19.- 22.30 (allersenest)
Tribeca NV, Bygmestervej 2, 2400 NV.

19.00 – 20.15 MIDDAG

20.30 – 22.00 ÅRSMØDE

 1. Valg af dirigent
 2. Udvalgets beretning og fremlæggelse af planer for arbejdet i 2016.
 3. Regnskab for 2014 og foreløbigt regnskab for 2015
 4. Indkomne forslag
  Eventuelle forslag skal være sekretæren i hænde senest mandag d. 30. november kl. 12, hvorefter de sendes ud til medlemmerne.
 5. Hvad vil du bruge BFM til?
  film- og mediekomponister er mangeartede, forskellige og står i deres daglige virke overfor vidt forskellige udfordringer. Vi vil gerne høre om jeres udfordringer. Kun på den måde finder vi ud af, hvad du vil bruge BFM til, og hvordan vi kan hjælpe jer. Denne del af mødet foregår i mindre grupper. Konklusionerne fra grupperne fremlægges i plenum.
 6. Valg af politisk udvalg.
  Ønsker man at stille op som kandidat til det politiske udvalg, kan det meddeles til sekretæren. Man kan også melde sig som kandidat på selve aftenen.  Fra det nuværende politiske udvalg ønsker følgende at forsætte: Halfdan E, Jesper Hansen, Jesper Siberg.
 7. valg af medlemmer til arbejdsgrupperne:
  – modelkontrakt
  – spilkomponisterne og deres arbejdsforhold
  – det spirende produktionsmiljø
 8. Eventuelt

Af hensyn til traktementet er tilmelding absolut nødvendig. Mail: lony@djbfa.dk

Hvis man har spørgsmål er det også muligt at ringe til sekretær, Lone Nyhuus: 23 84 24 56

Vi slutter årsmødet kl. 22.00 – og skal forlade lokalerne senest kl. 22.3o

se iøvrigt gerne vedtægterne her og se også gerne vores arbejdsprogram for 2015 her 

da_DKDanish