BFM

BFM, Brancheklubben for Film og Mediekomponister er et netværk for danske komponister, som arbejder med audiovisuelle medier, TV, kort-, dokumentar- og spillefilm samt spil. BFM hører under Koda og er fælles for alle medlemmer af DKF, DPA og DJBFA.

Da BFM blev dannet i 2006 var ét af formålene var blandt andet at sikre, at musikken kunne få mere ordnede forhold. Fra den spæde start som såkaldt kaffeklub med et par håndfulde nøje udvalgte filmkomponister, er BFM vokset til knapt 100 medlemmer.

En vigtig funktion i netværket er viden om, hvordan man navigerer på det arbejdsmarked, som komposition også er. Ved at mødes og ved at sætte ansigter på de navne, man ellers bare kender fra filmenes og tv-seriernes rulletekster, bliver det ok, at spørge hinanden til råds.

Nyttig viden bliver udvekslet. Dette er med til at styrke medlemmernes opfattelse af, hvordan man forholder sig, opfører sig, gebærder sig. Og hvem man kan læne sig op af: BFM!

Også på tværs af de nordiske og europæiske grænser har BFM været med til at styrke følelsen af sammenhæng og solidaritet. BFM har taget initiativ til Nordic Film Composers Network og den medfølgende Nordisk Filmmusik Pris, HARPA. Gennem FFACE er BFM også meget aktiv i et samarbejde med europæiske filmkomponister. Både når det gælder NFCN og FFACE har vi været og er fremdeles stærkt medvirkende til disse fællesnordiske og europæiske samarbejders fortsættelse.

For 2019 har BFM og Koda aftalt følgende mål:

MEDLEMSMØDER
BFM har godt 100 medlemmer. Blandt disse er der et stort ønske om at mødes for at dele viden om det at skabe musik til film- og andre audiovisuelle medier. medlemsmøder og –pleje, herunder speedmeetings. Nogle af disse sker i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, for eksempel Filmskolens efteruddannelse, filmtalent eller DR Ensembler.

FÆLLES NORDISK SYN
Sammen med de øvrige nordiske organisationer arbejder BFM for at lægge et fælles større nordisk syn på sager omkring ophavsret og at lette den Nordiske filmmusiks vej ind i det større europæiske marked. Det sker blandt andet gennem HARPA Nordic Film Composers Award og Nordic Film Music Days.  og siden Cannes maj 2017 i samarbejde med ECSA.

DET SPIRENDE PRODUKTIONSMILJØ
BFM ser det også som vigtigt, at vi er med til at styrke dialogen med fremtidens instruktører, producenter og klippere. Formålet er at få en øget gensidig respekt imellem faggrupperne med et forstærket kunstnerisk udtryk for øje.
Siden 2017 har vi sendt to af vores bestyrelsesmedlemmer rundt til det spirende produktionsmiljø. Sidste mødte vi næsten 100 unge instruktører, producere, manuskriptforfattere fra Super 6, Filmværkstedet, 18 Frames, Odense Filmværksted, Århus Filmværksted, Super 8.

NORDIC MUSIC POOL
Sammen med DEOO har vi et fælles nordisk projekt. Ideen går i forholdsvis enkelthed ud på, at gøre de nordiske orkestres ledige kapacitet let tilgængelig for hhv. komponister og film producenter.