filmkomponister: pas på pengene

Til udløb pr. 31. maj har Producentforeningen opsagt overenskomsterne vedrørende bestillingsmusik med NCB og komponistforeningerne. Når du arbejder med at lave musik til film, er det aftalen med NCB, som sikrer dig indtægt via synkroniseringsafgiften.

Producentforeningen opfordrer deres medlemmer til at benytte denne såkaldte overenskomstfrie periode til at indgå frie forhandlinger med de komponister, som laver musik til film. Og altså se bort fra aftalerne med NCB og komponistforeningerne.                         

I den forbindelse vil Brancheklubben for Film- og Mediekomponister og FAF gøre opmærksom på, at der ikke er helt fri forhandling i den overenskomstfrie periode.
–          alle minimumstariffer i den nu opsagte overenskomst mellem NCB og Producentforeningen er fortsat gældende.
–          Producenten skal fortsat erhverve rettighederne til bestillingsmusikken gennem NCB.

I samarbejde med KODA foreningerne DKF, DPA, DJBFA og Musikforlæggerne ønsker BFM/FAFs at sikre

–          at alle komponister fortsat modtager synkroniseringsafgiften
–          at komponisters rettigheder og øvrige forhold ikke undermineres, indtil nye overenskomster er aftalt.

I den overenskomstfrie periode opfordres alle filmkomponister til at kontakte jurist Tina Berg Fussing i FAF, før man indgår aftale med en producent.

Tina kan kontaktes på tbf@filmtv.dk, mobil +45 41293382, fastnet +45 33143355.
I uge 29, 30 og 31 holder Tina sommerferie, og i denne periode kontaktes Joachim Holbek på joachim.holbek@get2net.dk, mobil +45 31224219.

Det er utrolig vigtigt, at ingen komponister underbyder markedet ved at afstå fra deres retsmæssige krav på NCB afgift. Vi ved, situationen kan være presset for den enkelte komponist, men opfordrer til sammenhold. 

Med venlig hilsen 

Brancheklubben for Film- og Mediekomponister og FAF
12. juli 2010

da_DKDanish