Perceptuel vurdering af lyd baseret på sensorisk test

DELTA har på basis af sensorisk test i de senere år udviklet en model for test og vurdering af lydprodukter, hvor man bruger mennesker som instrumenter til vurdering af lyd i stedet for traditionelle instrumenter til elektroakustik test. Fremgangsmåde giver den fordel, at den menneskelige hjerne og dens opfattelse af lyd kommer med ind i vurderingen af lyd. Den menneskelige hjerne er ”ikke-lineær ” i sin lydopfattelse, og metoden giver derfor en mulighed for bedre at vurdere lyd end hvad, der kendes fra traditionelle måleinstrumenter.

I fremgangsmåden med det  ”menneskelige instrument” tages udgangspunkt i en såkaldt ’Filtermodel’, som beskriver, hvorledes lyd kan testes på forskellige niveauer. Filtermodellen opererer med tre domæner:

1. Det fysiske domæne,
2. Det perceptuelle domæne
3. Det affektive domæne.

De menneskelige testere bruges i domæne 2 og 3. Hvor det perceptuelle domæne i princippet er en slags objektiv test, og hvor man anvender trænede assessorer, så er det affektive domæne i høj grad et spørgsmål om præference, altså ”kan jeg lide lyden eller ej”. Her anvendes normalt  ”ikke trænede” lyttepersoner.  I forståelsen af, hvordan sensorisk test af lyd udføres har DELTA til dette brug udviklet såkaldte ”lydhjul”, som beskriver det karakteristiske i de forskellige lydelementer. Dette er sket i snævert samarbejde med lydindustrien. Endvidere arbejder DELTA også med at lave modeller for koblingen mellem de førnævnte 3 domæner. Tanken med denne forskningsindsats er af finde modeller for, hvordan resultater fra det ene domæne kan overføres på det andet domæne. Hvis man fx med visse typer af tests i det fysiske domæne kan forudsige med en rimelig statisk sikkerhed, hvordan lyden vil blive opfattet i de to perceptive domæner, så kan man i en række situationer fremme en udviklingsproces.

DELTA har gennem mange opgaver for industrien udviklet og forfinet den perceptuelle test og vurdering, og fremgangsmåden bruges i dag i vurdering af en lang række produkter og løsninger, hvor lyd indgår, fx højtalere, telefoner, høreapparater, lyde i biler og andet.

I indlægget vil vi gennemgå, hvorledes dette univers af perceptuel vurdering af lyd anvendes i praksis, og hvad man kan få ud af den type test i tillæg til, hvad der normalt kan måles på lyd. DELTA har en meget struktureret teknik, som også kan anvendes af firmaer og andre i eget regi. Til støtte for arbejdet er der også et værktøj, SensLabOnline, som brugere kan anvende til bedre at skabe overblik og rapportere resultater.

Det skal nævnes, at DELTA også for nylig er gået i gang med at udvikle tilsvarende teknikker for perceptuel test pål lysområdet,  og som vi forventer vil blive lige så revolutionerende som resultaterne er på lydområdet.

Indlægget vil blive af Torben Holm Pedersen, Senior analytiker i DELTAs SenseLab, og Birger Schneider, Vice President, RoadSensors & Lighting, DELTA.

Torben Holm Pedersen, som har en mere end 30 årig baggrund i DELTA, og som er en af fædrene til perceptuel vurdering af lyd, kan beskrives ved følgende, udtalt af Søren Bech, deltidsprofessor på Aalborg Universitet og udviklingschef hos Bang & Olufsen:

“Torben possess extensive knowledge of both acoustics and sound technology, while maintaining wide-ranging insights, with his eyes and ears attuned to new potentials. Many years of professional collaboration have demonstrated to me that Torben possesses excellent interpersonal skills that facilitate the smooth running of projects without compromising the substantial professional insights to be achieved”

Birger Schneider er i dag chef for DELTAs aktiviteter indenfor lys og optik, herunder måleinstrumenter, som sælges verden over i mere end 70 lande. Tidligere har Birger haft sin egen virksomhed, som udviklede og leverede måleinstrumenter og testløsninger på bl.a. det akustiske område og video området. Kunder på akustisk test var bl.a. de hjemlige høreapparatfabrikker GN-Resound og Oticon til deres produktionstest, Sonion, Senheisser og andre. På videoområdet var det især store internationale kunder som Apple, Microsoft, Cisco, Motorola, Panasonic, Samsung og mange andre. Han solgte virksomheden i 2008 til en større amerikansk virksomhed, National Instruments.

da_DKDanish