BFM oplysningsarbejde

BFM – oplysning og relationsopbygning

Status på samarbejdet med udspring i filmforliget 2014
I maj 2013 henvendte BFM sig til DPA/DJBFA/DKF med ønsket om hjælp til lobbyarbejde frem mod filmforliget 2014. BFM havde formuleret tre lobbypunkter

–          Regnskabspligt/gennemsigtighed

–          Lige nu er filmmusikken under reklame. Skal flyttes op til egen post ligesom instruktører.

–          Love at de poster på budgettet, der optræder der – de bliver overholdt.

Disse punkter blev efter research – der viste at filmmusikken allerede havde sin egen post nr. 27 på DFI’s budgetter samt, at tallene i rapporten ”Fremtidens Filmstøtte” ikke giver belæg for at sige, at musikkens budget bliver skåret eller omfordelt mere end andre poster (i gennemsnit er der tale om en 6 procents omfordeling) – omformuleret til to lobbypunkter:

–          Filmmusikken bør have en ligeværdig plads på DFI’s budgetter. Budgetpunkterne bør afspejle de poster, der indgår i skabelsen af filmmusikken. Mere præcise budgetter vil animere til en generelt øget bevidsthed om musik som en integreret del af processen henimod den færdige film og være medvirkende til, at filmkomponisten inddrages tidligere i processen.

–           At få øget transparens omkring en films udgifter.

Det samlede budskab blev formuleret som: ”En bedre arbejdsproces for filmmusikken sikrer også et bedre filmprodukt – samlet set. Vi har alle det samme mål: danske film af høj kvalitet – både på billede- og lydsiden.”

Maj-august (se sidste opsamling fra maj)
Research og omformulering af lobbypunkter
Møde med møde med Karen Baumbach /FAF
Møde med Sandra Piras/Instruktørforeningen

August-november
Udarbejdelse af forslag til DFI om nye budgetpunkter.
Møde med DFI/Områdedirektør Claus Ladegaard og Udviklingschef Marianne Moritzen om nye budgetpunkter for filmmusikken.
Møde med Christina Bergholdt/Danske Dramatikere.
Møde med Anne Sophie Gersdorff Schrøder / Koda

Opsamling
Mødet med DFI var en god åbning og der var lydhørhed overfor de nye punkter under filmmusikken, der bedre afspejler den rolle filmkomponister har som ’entreprenant’ del af filmen, der hyrer musikere etc. ind (se vedhæftede budgetpunkt samt argumentation og mail).

Mødet med Christina Bergholdt/Danske Dramatikere?

Mødet med Anne Sophie Gersdorff Schrøder / Koda?

Anbefaling: Opfølgning og oplysningsarbejde
BFM skal følge op med DFI i starten af 2014: Har DFI et mere klart overblik over, hvornår man vil revidere budgetformularen? Samt følge op på muligheden for at arrangere seminarer om filmmusikkens rolle i filmprocessen, som foreslået af DFI.

Udgivelse og seminar
DFI var meget interesseret i BFM’s ’oplysningsarbejde’ om filmmusik og opfordrede til at søge midler i ’støtteordningen til almene formål’. Her kunne BFM søge om støtte til seminar om filmmusik samt fx støtte til en redigeret udgave af Kåre Bjerkøs publikation ”Har du talt med din filmkomponist i dag? Hvordan arbejder man med filmmusik? En håndbog for filmmagere og komponister”. En publikation, som man fx kan udgive ifm et seminar for samarbejdspartnere i branchen.

Koda
Som filmkomponist er man afhængig af at kunne få indsigt i, hvor producenterne sælger filmene til – så Koda kan få rettighedspengene ind fra de pågældende lande. BFM skal fortsætte dialogen med Koda og afsøge om man sammen kan lægge et pres på producenterne om mere åbenhed.

Filmskolen
Filmskolen er det oplagte sted for BFM at oplyse og indgå i dialog med fremtidens samarbejdspartnere i branchen. Forholdet mellem BFM og Filmskolen skal styrkes. Husk også fokus på klippernes rolle for filmmusikken.

Folkemøde
BFM kunne overveje at invitere Dramatikerne, Instruktørerne etc til et fælles slot i komponisternes telt på haven under folkemødet 2014 (måske for sent, men ellers i 2015), for både at styrke BFMs relationer samt få politiske kontakter.

Politisk lobby
BFM skal fortsætte oplysningsarbejdet og styrke relationen til samarbejdspartnere – derved kan der opstå politiske samarbejdsmuligheder.

 

 

 

CH, nov 2013

da_DKDanish