BFM indsatsområder 2015

Nationalt netværk, medlemsmøder og -pleje
BFM har mere end 60 medlemmer. Blandt disse er der et stort ønske om at mødes for at dele viden om det at skabe musik til film- og andre audiovisuelle medier. Det gælder ikke mindst den sidst tilkomne faggruppe, komponisterne til spil m.m..

Nordisk og internationalt netværk
Sammen med de øvrige nordiske organisationer arbejder BFM henimod et mere formaliseret Nordisk netværk. Formålet er at lægge et fælles større nordisk syn på sager omkring ophavsret og at lette den Nordiske filmmusiks vej ind i det større europæiske marked.

Politisk lobby
BFM skal i samarbejde med komponistforeningerne fortsætte oplysningsarbejdet og styrke relationen til samarbejdspartnere, ikke mindst DFI og Filmskolen – derved kan der opstå politiske samarbejdsmuligheder.

Koda og rettighedsmidler
BFM skal fortsætte dialogen med Koda og afsøge om man sammen kan lægge et pres på producenterne om mere åbenhed omkring indrapportering af brug af musik. Det samme gælder fasen omkring kontraktskrivning. Her oplever film-og mediekomponister ofte at de udsættes for et stort pres.

da_DKDanish