Fuzzy (Jens Wilhelm Pedersen)

KONTAKT INFO:                                                       FOTO: Klaus Bo Christensen
Telefon: 45 40534201
Mail: fuzzy@fuzzy.dk
Web: www.fuzzy.dk

KORT BIOGRAFI:

Udgået fra Det jyske Musikkonservatorium 1965 som elev af Per Nørgård. Senere studier hos Stockhausen, Ligeti og Jan Bark. Indtil 1978 docent i musikhistorie og musikteori ved Det Jyske Musikkonservatorium. Fra 1982 Komponist på heltid.

UDVALGT FILMOGRAFI:

En by i provinsen  (1977)

Acht Stunden sind kein Tag (1972)

Danish Symphonie (1988)

Samson og Sally (1984)

Fuglekrigen i Kanøfleskoven (1990)

Udenrigskorrespondenten (1983)

Dansen med Regitze (1989)

H.C. Andersen og den skæve skygge (1998)

Her i nærheden (2000)

Bryggeren (1996)

Der müde Tod) (2017)

Honningmåne (1978)

VIDEO:

LYD:
LINK HER

C.V.:

Fuzzy (Jens Wilhelm Pedersen)

Født 1939.

Udgået fra Det jyske Musikkonservatorium som elev af Per Nørgård. Senere studier hos Stockhausen, Ligeti og Jan Bark. Indtil 1978 docent i musikhistorie og musikteori ved Det Jyske Musikkonservatorium. Fra 1982 Komponist på heltid.

Aktiv som pianist og klarinetspiller og medlem af den legendariske, nu opløste svensk-danske multimediegruppe, “Nya Kulturkvartetten” med hvilken han har turneret i Skandinavien, Øst- og Vesteuropa samt USA og Canada. Har i årenes løb været med i mange forskellige tv-sammenhænge og havde i en periode sit eget program for børn “Fuzzys Værksted”, der handlede om musikforståelse og musik fra fremmede kulturer. Som komponist har han i øvrigt – udover orkester-, kor- og kammermusikværker  – hovedsageligt beskæftiget sig med elektroakustisk musik, ofte i forbindelse med ballet, teater, film og blandingsformer heraf. I denne sammenhæng har Fuzzy skrevet værker til blandt andre SafriDuo, James Galway, Thomas Sandberg, Duo 1702 , Jeanette Balland og Fritz Berthelsen. Til dansegrupper som Pakhus 13, Dansk Danseteater, Ingrid Kristensens Danseteater og til instrumentalensembler som Copenhagen Phil, The New Jungle Orchestra, Copenhagen Art Ensemble, Contemporania m. fl. Nævnes skal også det 12-kanals elektroakustiske værk KATALOG, en ny klingende fast installation til Den Sorte Diamant (2002-2012)

Har som filmkomponist bl.a. arbejdet sammen med instruktørene Palle Kjærulff-Schmidt, Kaspar Rostrup, Jørgen Leth, Rainer Werner Fassbinder, Jannik Hastrup, Jørgen Vestergaard og Bille August. Som teaterkomponist bl.a. med insruktørene Kaspar Rostrup, Eydon Johannesen, Asger Bonfils, Peter Kupke, Claus Hoffmeyer og Johan Bergenstråhle med flere.

Priser: Lumbye Prisen (1982), Lange Müllers Mindelegat, Statens Kunstfonds livsvarige ydelse, Wilhelm Hansen Fondens Hæderspris, og WH’s Komponistpris. 1988 æreskunstner på Frederiksberg, blev i 2001 af Statens Kunstfond præmieret for sit lyddesign til P1 på DR, og modtog i 2009 Frederiksbergfondens Hæderspris. Blev 2010 udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Fra 1992 medlem af Lumbye-legatets bestyrelse og fra 2001-2011 medlem af Bisballefondens priskomite. Fra 2005-2008 medlem af Statens Kunstfonds Tonekunstudvalg og fra 2011 formand for Aftageudvalget ved Det Jyske Musikkonservatorium. I 2020 suppleant i bedømmelseskomitéen for Nordisk Råds Musikpris i perioden 2020-2023